ยินดีต้อนรับสู่ KNF กรุ๊ป

KNF ผู้พัฒนา, ผลิตและจำหน่ายปั๊มไดอะแฟรมที่มีคุณภาพสูงและเป็นระบบส่งจ่ายก๊าซไอระเหยและของเหลว ซึ่งมีปั๊มของเราอยู่ทั่วไป แม้กระทั่งในตัวเครื่องสูบน้ำที่เป็น OEM  และยังมีปั๊มที่สามารถใช้งานในกระบวนการและการใช้ในห้องปฏิบัติการ กลุ่ม KNF กรุ๊ป ประกอบด้วย 15 บริษัท และห้าสถานที่ผลิตทั่วโลก

ปั๊มของเหลว

 KNF แบบใช้งานกับของเหลว สามารถส่งและจ่ายของเหลวได้โดยไม่ต้องปนเปื้อนกับสิ่งแวดล้อมภายนอก

ปั๊มก๊าซ

 KNF แบบใช้งานกับก๊าซ ใช้ปั๊มส่ง,จ่าย, บีบอัดก๊าซและไอระเหย รวมถึงสร้างสูญญากาศโดยไม่มีการปนเปื้อนใดๆ กับตัวอย่าง